1123 Dog Hill Lane

Wilson, KS 67490

+34 785 658 5316

24/7 Customer Support

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

Online store always open

" Askush nuk eshte varferuar duke dhene "

– Ana Frank

Pagesa e antarasisë dhe donacionet munden të hiqen nga tatimi vjetor.

Reth HKVK

 

Shoqata jonë (HKVK-Humanitärische Kultur Verein Kamjan) është një shoqata e pamvarur
humanitare e themeluar nga mërgimtarët kamjanas të cilët jetojnë në Zvicër.
Riaktivizimi i shoqatës u bë në vitin 2018.
HKVK i tubon reth saj të gjithë ata të cilët duan të kontribojn në përmisimin e gjendjes të
Kamjanit në përgjithësi.

Aktivitetet

Antarët e shoqatës kan kontribuar në një sërë projektesh ndër ta vlejnë të përmenden :

Riciklimi i plastikës

Riciklimi materialeve plastike është një proces i rikuperimit të mbeturinave e mbetjeve plastike dhe ripërpunimit të tyre në produkte të dobishme, shpesh krejt të ndryshme nga forma e tyre origjinale. Kjo do të thotë që shishet e pijeve nëpërmjet procesit të shkrirjes mund të shndërrohen në karrige dhe tavolina plastike, etj.

Maqina teknologjike për pastrimin rugëve

Antarët e shoqatës ndihmuan në financimin e një maqine për pastrim të rugëve, kjo maqinë
shërben që rugët e kamjanit të jenë vazhdimisht të pastërta.

Financimi i murit të varezave

Ndër projektet e fundit në të cilën kontribuan antarët e shoqatës HKVK ishte ndërtimi i murit
të varezave të fshatit.

Shtëpia e bamirësisë

Ndër projektet më shembullore në rajon është themelimi i magazinës humanitare nga ku
njerzit më në nevoj mundë të furunizohet me ushqim dhe veshje.

LISTA E ANTARËVE

Kryesia përbëhet nga 7 antarë dhe tre mbikqyrës.

Kontakti

Talgüetlistrasse 4, 8303 Bassersdorf

(630) 663-1232, (865) 767-2927